وب گوشا

مکیدن انگشت در کودک – وب گوشا

۲۱ تیر ۱۳۹۷

مکیدن شست و مشابه آن مانند مکیدن انگشتان پا و لبها در دوران شیرخواری شایع می باشد. بلافاصله بعد از تولد چنین عادتی در او شکل نمی گیرد و از ۳ تا ۴ ماهگی صورت میپذیرد.
کودک در سنین شیرخواری اکثرا بعد از غذا خوردن، شست خود را مک میزند. بعضی از کودکان به محض آن که پستان یا پستانک را از دهانشان بیرون می آورند، به این کار ادامه می دهند. مکیدن شست یکی از عوامل سازشی اولیه است که کودک از طریق آن خودش را خوشحال می کند. اگر مکیدن شست در سنین بالاتر خصوصا در سال های قبل از رفتن به مدرسه دیده شود، نشان دهنده اختلال می باشد و والدین باید به آن توجه کنند..

گاهی اوقات احساس گرسنگی و نارضایتی های مختلف دیگری باعث می شود که کودک با انگشت مکیدن آشنا شود و یا امکان دارد حتی بعد از شیر خوردن به انگشت مکیدن ادامه دهد. اگر کودک نتواند غریزه ی مکیدن را از طریق مکیدن شیر از پستانک و یا پستان مادر ارضاء کند، به شیوه هایی همانند مکیدن شست و غیره جبرانش می کند.

کودک از شش ماهگی به بعد، داشتن استقلال را حس می کند و همچنین مکیدن انگشت باعث می شود که او احساس امنیت بیشتری بکند ، محبت ها و توجه لازم شما باعث می شود که کودک توجه به محیط اطراف خود داشته باشد و همچنین با امکانات تازه ای که او را با دنیای جدید پیوند می دهند آشنا می کند، رفته رفته کمتر به مکیدن شست روی می آورد و به تدریج آن را ترک خواهد کرد.

پس از یک سالگی، غریزه مکیدن از بین می رود و اگر کودکی هنوز انگشت می مکد ، علت های مختلفی همانند؛ افسردگی، حسادت، تغییرات جدید ناخوشایند، ترس از  والدین، تولد فرزندی جدید، رفتن به مهد و … می تواند داشته باشد. بعضی اوقات ممکن است، که کودک بدون داشتن علتی به مکیدن انگشتش مبادرت کند، در این گونه مواقع موثرترین راه حل آن است که توجه کودک را به اسباب بازی و یا آن چه که در پیرامونش می گذرد جلب کنید و یا با او در عملی شرکت کنید و بیشتر زمان خود را با او بگذرانید.